Tüm Dsi Misafirhaneleri Bu Sayfada

Misafirhane ARA

Sgk Misafirhanesinde Kimler Kalabilir?

Sgk Misafirhanesinde Kimler Kalabilir

Türkiye’de farklı bölgelerde yer alan ve konaklama ihtiyacı için güzel bir çözüm sunan Türkiye Cumhuriyeti Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından hizmet sunulan SGK Misafirhaneleri tüm kamu personelleri tarafından oldukça beğenilen bir misafirhane olmaktadır.

Sgk Misafirhaneleri oldukça beğenilen misafirhaneler arasında yer almakta olup kendisine hayran bırakan güzelliktedir. Kamu personellerinin oldukça beğendiği misafirhane olmakta olup, sivil vatadaşlarında konaklayabilmesine olanak sağlamaktadır.

Peki Sgk Misafirhanesinde Kimler Kalabilir?

Türkiye Cumhuriyeti Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından hizmet sunulan Sgk Misafirhanesinde Kamu personelleri ve Sivil vatandaşlar konaklayabilmektedir. Kamu personelleri kamu tarifesi ile sivil vatandaşlar ise sivil fiyattan konaklayabilmektedir. Kamu tarifesi diğer konaklama türüne göre daha uygundur.

Sgk Misafirhanesi Kamu Personeli Tarifesinden Kimler Yararlanabilir?

 • Kamu Personeli  altsoyu ile üstsoyları (anne, baba, büyükanne, büyükbaba, eşi, çocukları, torunları, eşinin annesi ve eşinin babası) kamu tarifesinden yararlanmaktadır.
 • Bunlar dışında kalanlar ise Kamu Kurum Dışı fiyat tarifesi uygulanmaktadır.

Sgk Misafirhanesinde Sivil Vatandaş Konaklayabilir Mi?

Türkiye Cumhuriyeti Sosyal Güvenlik Kurumu Misafirhanesinde sivil vatadandaşlarda konaklayabilmektedir. Sivil vatandaşlar kamu tarifesine oranla ortalama yüzde 30 gibi daha yüksek fiyatlandırılmaktadır.

Kamu Personelleri SGK Misafirhanesinde İndirimlimi Konaklar?

Sgk Misafirhanesinde veya diğer misafirhanelerde indirimli olarak konaklayabilir demek aslında yanlış olmaktadır. Kamu personelleri kamu misafirhanelerinde kamu tarifesinden konaklayabilmektedir. Buda diğer adıyla indirimli denilmektedir.

SGK Tesislerinden Kimler Yararlanabilir?

(1) Tesislerden yararlanacaklar aşağıda gösterilmiştir.
a) Tesislerden öncelikli olarak Kurum personeli, Kurumda çalışmakta iken emekliye ayrılanlar (devredilen kurumlardan emekli olanlar dahil), bunların eşleri, üstsoy, altsoy ve mahkeme kararı ile bakmakla yükümlü olduğu kişilerin yararlandırılmaları esastır.
b) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar ve emeklileri ile bunların eşleri,
üstsoy, altsoy ve mahkeme kararı ile bakmakla yükümlü olduğu kişiler de imkanlar dahilinde tesislerden yararlandırılabilir.
c) Tesislerden, bu maddenin (a) ve (b) bentlerinde yer alanların dışında kalan kişiler her
yıl Maliye Bakanlığı’nca yayımlanan Kamu Sosyal Tesislerine İlişkin Tebliğ çerçevesinde imkanlar dahilinde tesislerden yararlandırılabilir.

SGK Tesislerinde Rezervasyon İşlemi

Sgk Misafirhanesinde Kimler Kalabilir

1) Tesislerden yararlanmada önceden yer ayırtılması esastır. Lokallerde ayırtılan yerler rezervasyon saatinden 1 saat sonrasına kadar beklet ilir. Bu saatten sonra gelenlerin rezervasyonu iptal edilir. Misafirhanelerde bir günlük rezervasyonlarda rezervasyon günü saat 24.00’e kadar gelinmemesi veya haber verilmemesi durumunda, iki gün ve daha fazla süreli rezervasyonlarda rezervasyon yapılan günün sabahına kadar gelinmemesi veya haber verilmemesi halinde rezervasyon iptal edilir

(2) Yer ayırtanlar, önceden belirtilenden fazla misafir getiremez.
(3) Tesislere yer ayırtmadan gelenlerle, rezervasyon zamanından sonra gelenlerin istekleri yer müsait ise karşılanabilir.

SGK Misafirhanesinde Ne Kadar Süre Yararlanılır?

(1) Misafirhanelerden;
a) Hizmet içi eğitim amacıyla kalanlar eğitim süresince,
b) Geçici görevli olanlar görev süresince,
c) Tedavi nedeniyle gelenler tedavi süresince, (refakatçi gerektiren hallerde refakatçi dahil)
ç) Tesisin bulunduğu yerde ikamet etmekte iken yangın, doğal afet ve mücbir sebeplerle evlerinde ikamet imkânı kalmayanlar, bu durumu belgelendirmeleri kaydıyla en fazla 4 ay süreyle,
d) Kurum personeli ile kurumda çalışmakta iken emekliye ayrılanların öğrenim gören çocukları bu durumu belgelendirmeleri kaydıyla yer ve yurt buluncaya kadar en fazla 2 ay süreyle,
e) Tesisin bulunduğu yere yeni atananlar, tesislerin imkânları ölçüsünde ve en fazla 3 ay süreyle,
f) Özel nedenlerle gelenler devamlı olarak en fazla 15 gün süreyle, yararlanabilirler.
(2) Bu maddenin birinci fıkrasının (d) (e) (f) bentlerinde belirtilen süreler, tesislerin imkânları ölçüsünde merkezde Daire Başkanının, taşrada tesisin bağlı bulunduğu il müdürünün onayı ile uzatılabilir.

SGK Misafirhanesinde Yaralanacaklar İçin İstenilen Belgeler

(1) Tesislerden yararlanacaklar, durumuna göre T.C. kimlik numarası bulunan; kurum kimlik kartı, emeklilik belgesi, nüfus cüzdanı, evlenme cüzdanı, görev emri, hasta sevk belgesi vb. belgeleri tesis görevlilerine ibraz etmek zorundadırlar.
Sgk Misafirhanesinde Kimler Kalabilir
Sgk Misafirhanesinde Kimler Kalabilir

Kamu Misafirhanelerinde Kimler Kalabilir?

Kamu Misafirhaneleri hemen hemen her bölgede bulunmaktadır. Kamu Msafirhaneleri diğer konaklamaların aksine hem daha güvenli hemde daha uygun bir konaklama imkanı sunmaktadır. Kamu personellerinin ve Sivil Vatandaşlar kamu misafirahnelerinde konaklayabilmektedir. Öğretmenevleri, Polisevleri, Dsi Misafirhaneleri, Karayolları Misafirhaneleri, Maliye Misafirhaneleri, Ptt, Meteoroloji, Tcdd, Dhmi Misafirhaneleri hem sivillere hemde kamu personellerine hizmet vermektedir. Orduevleri ise sadece TSK mensubu kişiler ve aileleri faydalanabilmektedir.

Kamu Sosyal Tesisleri Konaklama Fiyatları

2024 yılı Resmi Gazetede Yayımlanan Kamu Sosyal Tesislerine İlişkin Tebliğde kamu misafirhaneleri konaklama fiyatları 87 TL, 111 TL ve 132 TL olarak sunulmaktadır.

Hangi Kamu Kurumunun Misafirhanesi Var?

 • Dsi Misafirhaneleri
 • Öğretmen Evleri
 • Polis Evleri
 • Uygulama Otelleri
 • Karayolları Misafirhaneleri
 • Diyanet Evleri
 • Hakim Evleri
 • Meteoroloji Misafirhaneleri
 • Vilayetler Evi
 • Ordu Evleri
 • Sgk Misafirhaneleri
 • Tcdd Misafirhaneleri
 • Ptt Misafirhaneleri
 • Tedaş Misafirhanesi
 • Belediye Misafirhaneleri
 • Üniversite Misafirhaneleri
 • Maliye Misafirhaneleri
 • Kamu Misafirhaneleri

Yorum yapın